อบรมผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์บริหารจัดการ ยี่ห้อ BOSCH ในหัวข้อ “BVMS Expert Level Certification Course”

อบรมผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์บริหารจัดการ ยี่ห้อ BOSCH ในหัวข้อ “BVMS Expert Level Certification Course”

ทีม Product and Support  ของบริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมอบรมผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์บริหารจัดการ ยี่ห้อ BOSCH ในหัวข้อ “BVMS Expert Level Certification Course”ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.  เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้และเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ จัดโดย บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด แผนกเทคโนโลยีอาคาร