บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เคียงข้างคนไทย ต้านภัยโควิด–19 เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และคนไทย

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เคียงข้างคนไทย ต้านภัยโควิด–19 เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และคนไทย

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบไปยังทุกภาคส่วนของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ สังคม ไม่เว้นแม้กระทั่งสถานพยาบาล ขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส  
     “คนไทยไม่ทิ้งกัน” วลีนี้ยังใช้ได้เสมอในยามวิกฤติ  ในนามของคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ทุกคนพร้อมใจกันเสียสละเงินรายได้ประจำ 30% ร่วมกันจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ อาทิกล้องตรวจวัดอุณภูมิพร้อมบันทึกข้อมูล เครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องใช้อุปโภคและบริโภคพื้นฐาน ที่มีความจำเป็นสำหรับการดำรงค์ชีพ เพื่อร่วมบริจาคในครั้งนี้
     ทีม “CCTVTHAILAND” พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน เคียงข้างคนไทย ต้านภัยโควิด และร่วมกันดูแลบุคลากรทางการแพทย์