คุณสุทธินันท์ อามระดิษฐ์ ได้รับเกียรติ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กับ ห้องสื่อสาร

คุณสุทธินันท์ อามระดิษฐ์ ได้รับเกียรติ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กับ ห้องสื่อสาร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 คุณสุทธินันท์ อามระดิษฐ์ ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กับ ห้องสื่อสาร บรรยายการเลือกใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการบรรยายครั้งนี้ค่ะ