คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) เชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Video Analytics

คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) เชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Video Analytics

คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) เชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Video Analytics และวิธีการนำไปใช้งานต่อยอดด้านรักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561