คุณกฤษฎา ปานบำรุง ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุมแผนพัฒนาเมืองชุมพร

คุณกฤษฎา ปานบำรุง ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุมแผนพัฒนาเมืองชุมพร

คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางเข้าร่วมประชุม แผนพัฒนาเมืองชุมพรดำเนินการในหัวข้อ "ถนนที่จะนำสายไฟฟ้าลงดิน" โดยท่านนายกศรีชัย วีระนรพานิช เป็นประธานในการเปิดประชุม คณะทีมศรีชัย มุ่งมั่นพัฒนา #เทศบาลเมืองชุมพร ให้สู่ความเจริญยิ่งขึ้นไป #CCTV #กล้องวงจรปิด