ตั้งจุดคัดกรองผู้เดินทางเข้าเกาะสมุย ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เดินทาง ด้วยกล้องตรวจจับความร้อน

ตั้งจุดคัดกรองผู้เดินทางเข้าเกาะสมุย ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เดินทาง ด้วยกล้องตรวจจับความร้อน

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งทีมงานไปช่วยเหลือหน่วยงานเทศบาลนครเกาะสมุย ตั้งจุดคัดกรองผู้เดินทางเข้าเกาะสมุย ประจำท่าเทียบเรือในเกาะสมุย บริษัทซีทรานเฟอรี่-หน้าทอน โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เดินทาง ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ กล้องตรวจจับความร้อน วัดอุณหภูมิ ตรวจจับใบหน้า และช่วยคัดกรองผู้ป่วย [Thermal body temperature measurement] เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมแสดงผลหน้าจอง่ายต่อการควบคุม มีแจ้งเตือนทันที ที่พบผู้มีอุณภูมิสูงเดินผ่าน ประสานการทำงานร่วมกับ Software Nx Witness VMS เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติการเดินทางของผู้เดินทางเข้าเกาะสมุยทุกคน หลังจากนั้นเทศบาลนครเกาะสมุยจะรวบรวมข้อมูลต่อวัน ส่งให้สาธารณสุขอำเภอต่อไป