กล้องตรวจจับความร้อน วัดอุณหภูมิ ตรวจจับใบหน้า และช่วยคัดกรองผู้ป่วย [Thermal body temperature measurement]

กล้องตรวจจับความร้อน วัดอุณหภูมิ ตรวจจับใบหน้า และช่วยคัดกรองผู้ป่วย [Thermal body temperature measurement]

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค

ทาง บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดตอนนี้ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ "กล้องตรวจจับความร้อน วัดอุณหภูมิ ตรวจจับใบหน้า และช่วยคัดกรองผู้ป่วย [Thermal body temperature measurement]" มาช่วยทางหน่วยงานเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  ตั้งจุดคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดชุมพร  โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID - 19 พร้อมแสดงผลหน้าจอง่ายต่อการควบคุม มีแจ้งเตือนทันที ที่พบผู้มีอุณภูมิสูงเดินผ่าน " โดยกล้องตรวจจับความร้อนทำงานร่วมกับ Software Nx Witness VMS "

เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติการเดินทางของผู้เดินทางเข้าจังหวัดชุมพรทุกคน หลังจากนั้นเทศบาลเมืองชุมพรจะรวบรวมข้อมูลต่อวัน ส่งให้สาธารณสุขต่อไป โดยมีท่านรองผู้ว่า สนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และท่าน  นายกศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศบาลเมืองชุมพร ลงพื้นที่ตรวจการคัดกรองด้วยตัวเอง #CSR #เราจะไม่ทิ้งกัน #ทำด้วยใจ #COVID19