การประชุม Smart city alliance ประจำเดือนธันวาคม นำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

การประชุม Smart city alliance ประจำเดือนธันวาคม นำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประชุม smart city alliance ประจำเดือนธันวาคม โดย คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งหัวข้อการประชุม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 1. แผนงาน 27 เมือง ตามการประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะดีป้า 2. นำเสนองาน smart city expo world congress ที่ Barcelona และงาน ASEAN ROK ที่ Bhusan 3. นำเสนอโอกาสความร่วมมือ smart city จุฬาฯ