การกำหนดทิศทางกฎหมาย เรื่องมาตรฐานและเรื่องข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับระบบกล้องวงจรปิดที่ใช้อยู่ในประเทศไทย

การกำหนดทิศทางกฎหมาย เรื่องมาตรฐานและเรื่องข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับระบบกล้องวงจรปิดที่ใช้อยู่ในประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในคณะกรรมการสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัฉริยะไทย พร้อมคณะกรรมการท่านอื่น ได้เดินทางเข้าหารือกับ ท่านประธานคณะกรรมธิการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล และท่าน ส.ส. สยาม หัตถสงเคราะห์ รองประธานคนที่ 1 ณ.ห้องประชุม 306 รัฐสภาแห่งใหม่ คุยเรื่องการแต่งตั้ง อาจารย์ปฐมพงศ์ เป็นอนุกรรมธิการ เพื่อผลักดันสมาคม iCA ให้เข้าไปมีบทบาทในระดับประเทศในหัวข้อ "การกำหนดทิศทางกฎหมาย เรื่องมาตรฐานและเรื่องข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับระบบกล้องวงจรปิดที่ใช้อยู่ในประเทศไทย "

.
รวมไปถึงการกำหนดสเปคกล้องวงจรปิดใหม่ การกำหนดมาตรฐานระบบ VMS ให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ สำหรับการบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดในประเทศไทย และเพิ่มสเปคกลางของระบบ License plate, Face recognition และ AI อื่นๆให้อยู่ในราคากลางง่ายต่อหน่วยงานนำไปประกาศใช้งาน #smartcity #iCA