CCTV THAILAND ร่วมกับท่าน สส.วัชรพล ทำบุญบริจาคกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับโรงเรียนบ้านจอหอ จ.นครราชสีมา

CCTV THAILAND ร่วมกับท่าน สส.วัชรพล ทำบุญบริจาคกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับโรงเรียนบ้านจอหอ จ.นครราชสีมา

คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับท่าน สส.วัชรพล (พี่โต) ออกเดินทางไปยังจังหวัดนครราชศรีมา เพื่อทำบุญบริจาคกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับโรงเรียนบ้านจอหอ โดยภายในวันดังกล่าวได้รับการต้อนรับจากคณะครู และเด็ก ๆ อย่างอบอุ่น #CSR #กล้องวงจรปิด #CCTV