CCTV THAILAND ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนมอบกล้องวงจรปิดให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

CCTV THAILAND ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนมอบกล้องวงจรปิดให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย ร่วมกับท่าน ส.ส.ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ (สส.แอ้ม) พรรคประชาธิปัตย์ เขต 1

.
ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ร่วมกับ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเอช ไอ พี โกลบอล จำกัด บริษัท ยู.ซัพพลาย แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัท ฮันนี่เวลส์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)จำกัด ได้มามอบกล้องวงจรปิดให้กับโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี