ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมงาน CCTV(Thailand) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายภายในงาน Fiber Optic Network

ทีมงาน CCTV(Thailand) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายภายในงาน Fiber Optic Network

ทีมงาน CCTV(Thailand) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายภายในงาน Fiber Optic Network โดยบรรยายร่วมกับ

1. AIS : Advance Info Service
2. Widen Trading 
3. Allied Telesis Thailand 

5 Mar 2019 14:00 – 17:00 Prepare Lab for OJT
6 Mar 2019 08:30 &nd

Read More
ร่วมออกบูธภายในงาน Police Administration in Digital Age หลักสูตรการบริหารตำรวจในยุคดิจิทัล

ร่วมออกบูธภายในงาน Police Administration in Digital Age หลักสูตรการบริหารตำรวจในยุคดิจิทัล "Let's make the digital world a safer place" 

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมออกบูธภายในงาน Police Administration in Digital Age หลักสูตรการบริหารตำรวจในยุคดิจิทัล "Let's make the digital world a safer place" 

บูธที่ทางบริษัทได้นำเสนอคือระบบ smart city และ building ปัจจุบัน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะเ

Read More
คุณกฤษฎา ปานบำรุง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ Smart City ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาหลายเทศบาลในพื้นที่ภาคใต้

คุณกฤษฎา ปานบำรุง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ Smart City ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาหลายเทศบาลในพื้นที่ภาคใต้

คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ Smart City #SmartCityThailand ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาหลายเทศบาลในพื้นที่ภาคใต้

Smart City คือเมืองที่ได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญในองค์ประกอบหลังคือ การพัฒนารูปแบบโครงสร้างของเมือง

Read More
BIOMETRICS AIOT AND SMART COMMUNITIES

BIOMETRICS AIOT AND SMART COMMUNITIES

คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมในงาน BIOMETRICS, AIOT and SMART COMMUNITIES สร้างพันธมิตรระดับภูมิภาค Southeast Asia โดยการสนับสนุนของสมาคม Thailand Secure Identity & Biometrics,TSIBA และสมาคม Thailand Smart Security,TSSA สมาคมไทยไอโอ

Read More
ประชุมหารือเรื่องการบูรณาการระบบจัดการขยะการแจ้งปัญหาระหว่างคนกับเมือง

ประชุมหารือเรื่องการบูรณาการระบบจัดการขยะการแจ้งปัญหาระหว่างคนกับเมือง

Traffy waste ระบบติดตามและการบริหารจัดการเก็บขยะ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธานการประชุมหารือเรื่องการบูรณาการระบบจัดการขยะการแจ้งปัญหาระว่างคนกับเมือง เพื่อสร้างและสนับสนุน ความร่วมมือผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ภ

Read More
การเปิดตัวสมาคมระบบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย

การเปิดตัวสมาคมระบบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย

การเปิดตัวสมาคมระบบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย Thai Intelligent CCTV Association หรือ ICA ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยทางสมาคมมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2556 ภายใต้ชื่อเดิม CCTV Consortium โดย สวทช . หรือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้การสนับสนับสนุนงบประมาณและเป็นศูนย์กลาง

Read More
เทคโนโลยี NB-IoT ประหยัดพลังงานใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็ก

เทคโนโลยี NB-IoT ประหยัดพลังงานใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็ก

เทคโนโลยี NB-IoT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานน้อย ประหยัดพลังงานใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็ก ใช้ได้นานนับสิบปี และสามารถรองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์จำนวนมากพร้อมๆ กัน ผ่านอุปกรณ์ที่รองรับสัญญาน 3G/4G รวมเป็นโครงข่ายในการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ทำงานร่วมกับ Smart Phone ที่ใช้งานได้สะดวกและครอบคลุมทุกพื้นที

Read More
คุณกฤษฎา ปานบำรุง ได้รับเกียรติจากทาง Depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คุณกฤษฎา ปานบำรุง ได้รับเกียรติจากทาง Depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย Thai Intelligent CCTV Association หรือ ICA ได้รับเกียรติจากทาง Depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้มาแนะนำสมาคมกับทางกลุ่ม Smart city Alliance

&n

Read More
เทคโนโลยีล่าสุดกับการสั่งงานทางสมอง !!

เทคโนโลยีล่าสุดกับการสั่งงานทางสมอง !!

วันนี้ทีมงาน CCTV (Thailand) นำเทคโนโลยีล่าสุดมาให้ชมกันค่ะ ในอนาคตอาจได้ใช้กันกับการสั่งงานทางสมอง แค่คิดก็ควบคุมทุกอย่างได้เป็นผลงานวิจัยของมหาลัยเกาหลีใต้ ถือว่าเริ่มต้นได้ดีมาก ใช้หลักการคลื่นสมองไฟฟ้าที่ออกมาไม่เท่ากันเอามาแปลเป็นผลทางดิจิตอลแล้วแยกประเภทของลักษณะการคิดเป็นตัวอักษรเพื่อเอามา

Read More
การร่วมมือระหว่างสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย เพื่อต่อยอดเรื่องงานวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรด้านการรักษาความปลอดภัย

การร่วมมือระหว่างสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย เพื่อต่อยอดเรื่องงานวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรด้านการรักษาความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานสากลสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย เข้าหาหรือความร่วมมือระหว่างสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย โดยท่าน ดร.ฐิตาภา รองผู้อำนวยการ สวทช. เพื่อต่อยอดเร

Read More
บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 1/2561 สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 1/2561 สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ.ห้องประชุม สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย (iCA)อาคาร 14 ชั้น 4 ห้อง 402 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยภายในการประชุมครั้งนี้ คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมด้วยค่ะ

<

Read More
การร่วมประชุมสมาคมด้าน Digital เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน Digital

การร่วมประชุมสมาคมด้าน Digital เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน Digital

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมในการประชุมกับสมาคมต่าง ๆ ที่ทำด้าน Digital นำทีมโดย Depa คุณทินกร นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ดร.ประพจน์ อุปนายกสมาคมไทยไอโอที สมาคมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย สถาอุตสาหกรรม กลุ่ม RFID กลุ่ม Ni

Read More
25 Year APSA International

25 Year APSA International

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดสัมมนางานรักษาความปลอดภัยนานาชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 (25th APSA International Conferenceand Annual General Meeting) หรือ APSA พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 25 ปีของ APSA ในประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานา

Read More
สมาคมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย

สมาคมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม สมาคมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ( Intelligent CCTV association)  เเละมีโอกาสได้พบ Mr. Cai ประธานสหพันธ์ Drone ของประเทศจีน และเป็นเจ้าของงานแสดง CPSE สินค้าอุปกรณ์รักษาความ

Read More