การร่วมมือระหว่างสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย เพื่อต่อยอดเรื่องงานวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรด้านการรักษาความปลอดภัย

การร่วมมือระหว่างสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย เพื่อต่อยอดเรื่องงานวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรด้านการรักษาความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานสากลสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย เข้าหาหรือความร่วมมือระหว่างสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย โดยท่าน ดร.ฐิตาภา รองผู้อำนวยการ สวทช. เพื่อต่อยอดเรื่องงานวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรด้านการรักษาความปลอดภัย