คุณกฤษฎา ปานบำรุง ได้รับเกียรติจากทาง Depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คุณกฤษฎา ปานบำรุง ได้รับเกียรติจากทาง Depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย Thai Intelligent CCTV Association หรือ ICA ได้รับเกียรติจากทาง Depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้มาแนะนำสมาคมกับทางกลุ่ม Smart city Alliance