งานมหกรรมความปลอดภัยและการป้องกันภัยสาธารณะประจำปี ครั้งที่ 17 @ ShenZhen China

งานมหกรรมความปลอดภัยและการป้องกันภัยสาธารณะประจำปี ครั้งที่ 17 @ ShenZhen China

คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจากคณะบริหาร Consumer Product Safety Commission (CPSC) ร่วมเป็นหนึ่งในแขกผุ้มีเกียรติในพิธีเปิดงาน China Public Security Expo 2019 @ Shenzhen Convention and Exhibition Center ซึ่งในปีนี้มีผู้นำด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทั่วโลกได้มารวมตัวกันในพิธีเปิดกันอย่างอบอุ่น โดยภายในงานตลอดระยะเวลา 4 วัน ( 28 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2019 ) จะเป็นการจัดเวทีข้อมูลทั้งภาคทฤษฏี พร้อมภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปลอดภัยความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และ ความมั่นคงในส่วนพื้นที่สาธารณะ ซึ่งนำไปสู่ความมั่นคงระดับโลก โดยในปีนี้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดแสดง สามารถสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าแบรนด์ต่างที่มาร่วมออกงาน โดยผู้ร่วมงานที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมความปลอดภัย และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทั่วโลกที่เดินทางมารวมตัวกันในครั้งนี้ ต่างมีความประทับใจในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง