ทีมงานคุณภาพ CCTV(Thailand) เดินทางให้ความรู้ผลิตภัณฑ์กับตัวแทนจำหน่ายในโซนภาคใต้

ทีมงานคุณภาพ CCTV(Thailand) เดินทางให้ความรู้ผลิตภัณฑ์กับตัวแทนจำหน่ายในโซนภาคใต้

ทีมงานคุณภาพ CCTV(Thailand) ออกเดินทางให้ความรู้ผลิตภัณฑ์กับตัวแทนจำหน่ายในโซนภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดหาดใหญ่ ให้ลูกค้าเรียนรู้การทำงานของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจในตัวสินค้าเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ จะมีการจัดอบรมให้ความรู้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ หากลูกค้าท่านใดสนใจเข้าร่วมหรือสอบถามการอบรมครั้งต่อไป โทรสอบถามได้ที่ 02 919 6600 ขอบคุณค่ะ