บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 1/2561 สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 1/2561 สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ.ห้องประชุม สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย (iCA)อาคาร 14 ชั้น 4 ห้อง 402 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยภายในการประชุมครั้งนี้ คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมด้วยค่ะ