บริจาคกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ

บริจาคกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ

คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย ร่วมกับท่าน ส.ส.ศิริพงศ์ รัศมี และผู้นำชุมชนเขตหนองจอก

.
รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ร่วมกับ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเอช ไอ พี โกลบอล จำกัด บริษัท ยู.ซัพพลาย แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัท ฮันนี่เวลส์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

.
และพันธมิตรในสมาคม iCA ร่วมบริจาคกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยภายในงานได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากคณะครูและตัวแทนนักเรียน #smartcity #cctvthailand #iCA #กล้องวงจรปิด

.