ประชุมหารือเรื่องการบูรณาการระบบจัดการขยะการแจ้งปัญหาระหว่างคนกับเมือง

ประชุมหารือเรื่องการบูรณาการระบบจัดการขยะการแจ้งปัญหาระหว่างคนกับเมือง

Traffy waste ระบบติดตามและการบริหารจัดการเก็บขยะ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธานการประชุมหารือเรื่องการบูรณาการระบบจัดการขยะการแจ้งปัญหาระว่างคนกับเมือง เพื่อสร้างและสนับสนุน ความร่วมมือผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ภาครัฐ มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ ระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ให้กับประเทศ พร้อมทั้งการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม องค์กร และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา