ภาพบรรยากาศงาน #StaffParty2018 ยกก๊วนเฮฮาประจำปี 2018

ภาพบรรยากาศงาน #StaffParty2018 ยกก๊วนเฮฮาประจำปี 2018

ภาพบรรยากาศงาน #StaffParty2018 ยกก๊วนเฮฮาประจำปี 2018 ทางบริษัทขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันมา พนักงานทุกคนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของเรา คุณภาพและบริการ รวมถึงความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท CCTVTHAILAND