รางวัลสุดยอด SMEs ดีเด่นประจำปี 2562

รางวัลสุดยอด SMEs ดีเด่นประจำปี 2562

สสว.ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 มั่นใจศักยภาพผู้ได้รับรางวัล เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทยสู่สากล

บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจาก พณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รางวัลสุดยอด SMEs ดีเด่นประจำปี 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากการส่งเข้าประกวด 5 ปีติดต่อกัน ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ระบบรักษาความปลอดภัยอัฉริยะ

ได้รับคะแนนสูงสุด จากการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 11 จากผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นกว่า 3,000 ราย ทางบริษัทขอขอบคุณ พนังงานทุกๆคนที่ช่วยกันรักษามาตราฐานการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพ จนทำให้ยังคงรักษาตำแหน่งนี้ในปีนี้ได้ #SMEs #ดีเด่น #สุดยอดSMEs #CCTV #กล้องวงจรปิด

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) และดร.พาณิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ SME รวมทั้งสื่อมวลชนจำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับรางวัลว่า การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญและดำเนินการเป็นภารกิจเร่งด่วนมาโดยตลอด เนื่องจาก SME คือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดย สสว. เป็นศูนย์กลางประสานการทำงานและเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาให้เติบโตจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ไปสู่ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนบทบาทของ SME ให้มีความชัดเจน