เทคโนโลยีล่าสุดกับการสั่งงานทางสมอง !!

เทคโนโลยีล่าสุดกับการสั่งงานทางสมอง !!

วันนี้ทีมงาน CCTV (Thailand) นำเทคโนโลยีล่าสุดมาให้ชมกันค่ะ ในอนาคตอาจได้ใช้กันกับการสั่งงานทางสมอง แค่คิดก็ควบคุมทุกอย่างได้เป็นผลงานวิจัยของมหาลัยเกาหลีใต้ ถือว่าเริ่มต้นได้ดีมาก ใช้หลักการคลื่นสมองไฟฟ้าที่ออกมาไม่เท่ากันเอามาแปลเป็นผลทางดิจิตอลแล้วแยกประเภทของลักษณะการคิดเป็นตัวอักษรเพื่อเอามาผสมคำแล้วเอาไปใช้สั่งงาน ตัวอย่างเอามาควบคุมเปิด ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และควบคุมหุ่นยนต์