เทคโนโลยี NB-IoT ประหยัดพลังงานใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็ก

เทคโนโลยี NB-IoT ประหยัดพลังงานใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็ก

เทคโนโลยี NB-IoT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานน้อย ประหยัดพลังงานใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็ก ใช้ได้นานนับสิบปี และสามารถรองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์จำนวนมากพร้อมๆ กัน ผ่านอุปกรณ์ที่รองรับสัญญาน 3G/4G รวมเป็นโครงข่ายในการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ทำงานร่วมกับ Smart Phone ที่ใช้งานได้สะดวกและครอบคลุมทุกพื้นที่ ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หลากหลาย ชนิดและเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยเห็นถึงโอกาสทางการตลาดที่ขยายตัวมากขึ้นในยุค 4.0 #NBIoT #TSA