เส้นทางสู่ความสำเร็จของ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณกฤษฎา ปานบำรุง

เส้นทางสู่ความสำเร็จของ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณกฤษฎา ปานบำรุง

ในยุคปัจจุบันการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือบรรลุไปถึงเป้าหมายในแต่ละปีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีการแข่งขันกันที่สูง ทุกบริษัทต่างต้องนำกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ แม้กระทั้งการแข่งขันเรื่องราคา ซึ่งนั้นทำให้เกิดการนำราคามาเป็นตัวกำหนดในการตัดสินใจซื้อขายสินค้ามากกว่าประโยชน์และวัตถุประสงค์ความต้องการใช้งาน บริษัท ซีซีทีวี (ไทยแลนด์) จำกัด โดยคุณกฤษฎา ปานบำรุง ประธานบริษัท ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายกับวงการธุรกิจนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ รวมถึงคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีเทคโนโลยีที่ตรงความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งสามารถนำมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถแข่งขันและประสบความสำเร็จได้ในยุคนี้

            บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท พร้อมระบบบริหารงานคุณภาพภายใต้มาตรฐานที่สากลให้การยอมรับ นั่นคือ ISO 9001 : 2015 บริษัทฯ เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก อาทิ BOSCH จากประเทศเยอรมนี และ Honeywell จากประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งรับวางระบบ Smart City ที่ปัจจุบันเริ่มมีการต่อยอดการทำเมืองอัจฉริยะเพื่อตอบสนองตามนโยบายจากทางภาครัฐ  อีกทั้งยังมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบ Software ให้รองรับการใช้งานควบคู่กับระบบ Hardware และตอบโจทย์ ระบบ Smart City Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามความต้องการในชีวิตประจำวันของคนไทยอีกด้วย