โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

จันทร์ที่ 16 กันยายน 62 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ซีซีทีวี(ประทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติในการร่วมออกบู๊ธกับ Security Systems Magazine ในงาน "โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน" ณ ชั้น 3 ห้องไดมอนด์ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน ชลบุรี ผู้ที่มาร่วมงานส่วนใหญ่เป็นตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีระบบตรวจการณ์ล่าสุดสำหรับ Smart City สร้างเมืองให้ปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและองค์ประกอบของระบบ CCTV จากบริษัทชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี CCTV อย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพ