โบว์ลิ่งกระชับมิตร iCA สมาคมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ Intelligent CCTV Association

โบว์ลิ่งกระชับมิตร iCA สมาคมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ Intelligent CCTV Association

โบว์ลิ่งกระชับมิตร iCA สมาคมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ Intelligent CCTV Association จัดกิจกรรม iCA BOWLING เป็นการแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตร iCA โดยจัดขึ้นให้มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เอสพลานาด รัชดา โดยภายในงาน คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสร้างเสริมและกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกสมาคมฯ และเครือข่ายทั้งในและนอกสมาคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ในนามสมาคมฯ และพร้อมกันนี้เพื่อขอบคุณเพื่อนๆ สมาชิก พบปะพูดคุยในกลุ่มสมาชิก และเครือข่ายฯ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมของสมาคมฯ ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหรือที่เรียกว่า Tech Talk โดยได้เชิญวิทยากร ผู้ที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถมาบรรยายในรูปแบบสไตล์สบายๆ เป็นกันเอง เน้นให้ความรู้ในหมวดประเด็นสำคัญที่จะมีประโยชน์ และมีผลต่อแวดวงธุรกิจของสมาชิก และเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมอื่น ๆ และท้ายสุดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของสมาคมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นพร้อมทั้งเปิดรับสมาชิกใหม่สำหรับบริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไปที่สนใจต้องการเป็นสมาชิกสมาคมฯ