2018 Smart City Summit & Expo in TAIPEI The largest event for smart city and IoT industry in Asia

2018 Smart City Summit & Expo in TAIPEI The largest event for smart city and IoT industry in Asia

สมาคม Taipei Computer Association (TCA), Taiwan Smart city solution Alliance (TSSA) ร่วมกับ Taipei City Government กำหนดจัดงาน The 2018 Smart City Summit
ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  โดยมี วัตถุประสงค์ 

1. สนับสนุนโอกาสทางการค้าในไต้หวัน

2. ส่งเสริมพันธมิตรทางการค้าระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน
    ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับ ...

    • การสนับสนุนโอกาสทางการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะกับไต้หวัน

    • ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในต่างประเทศ

โดยภายในงาน คุณกฤษฎา ปานบำรุง พร้อมทีมงานได้เดินทางไปร่วมงานครั้งนี้เพื่อพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของเราค่ะ