25 Year APSA International

25 Year APSA International

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดสัมมนางานรักษาความปลอดภัยนานาชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 (25th APSA International Conferenceand Annual General Meeting) หรือ APSA พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 25 ปีของ APSA ในประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติแต่มีจุดกำเนิดขึ้นจากประเทศไทย ด้วยการผนึกกำลังทำให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมชี่นชมเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่มีศักยภาพสูง สร้างอาชีพให้แรงงาน ส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ สอดคล้องกับนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ APSA เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการงานรักษาความปลอดภัยไทย ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีสามารถสร้างมูลค่าและเพิ่ม GDP ของประเทศหลายพันล้านบาทต่อปี สร้างอาชีพให้แรงงานกว่าห้าแสนคนในตลาดแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงของประเทศในระดับจุลภาค

พล.ต.อ. อดุลย์ ยังได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจการทำงานของ APSA ที่ถือเป็นตัวอย่างหน่วยงานภาคเอกชนที่มีศักยภาพสูง มีความสามารถ สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ผสานความร่วมมือกับนานาชาติ และส่งเสริมความเชื่อมั่นในการลงทุนที่จะช่วยสนับสนุนประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

โดยคุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัดได้ร่วมงานภายในครั้งนี้ด้วย และร่วมถ่ายรูปกับประธาน APSA และกลุ่มผู้บริหาร SECOM