BIOMETRICS AIOT AND SMART COMMUNITIES

BIOMETRICS AIOT AND SMART COMMUNITIES

คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมในงาน BIOMETRICS, AIOT and SMART COMMUNITIES สร้างพันธมิตรระดับภูมิภาค Southeast Asia โดยการสนับสนุนของสมาคม Thailand Secure Identity & Biometrics,TSIBA และสมาคม Thailand Smart Security,TSSA สมาคมไทยไอโอที Thai IoT สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ iCA สมาคม APSA และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมงานวิจัยด้าน Biometrics และเตรียมจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย

งาน BIOMETRICS AIOT AND SMART COMMUNITIES จัดขึ้นที่โรงแรม The Athenee Hotel In Bangkok ในวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดงานใหญ่ในระดับสากล มีนักวิชาการและนักวิจัยทางด้าน BIOMETRICS ในระดับโลกมากมายหลายท่านที่จะเดินทางมาร่วมในงานนี้ ร่วมถึงแขกผู้มีเกียรติในระดับนานาชาติมากมายเข้าร่วมงาน ซึ่งงานนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดงานในระดับโลกด้าน BIOMETRICS 

ทางสมาคม Thailand Secure Identity & Biometrics,TSIBA และสมาคม Thailand Smart Security,TSSA ได้แต่งตั้ง คุณกฤษฎา ปานบำรุง ให้เป็นอุปนายกสมาคมภายในงานครั้งนี้ด้วยค่ะ ทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ทางสมาคมได้ไว้วางใจให้รับตำแหน่ง