Korea Police World Expo 2019

Korea Police World Expo 2019

ทางบริษัท ซีซีทีวี(ประทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจาก รัฐบาลเกาหลีใต้ เรียนเชิญคุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงาน Korea Police World Expo 2019 โดยภายในงานเต็มไปด้วยเทดโนโลยี่ ด้าน AI ที่มาช่วยตำรวจในการทำงานให้ง่ายและถูกต้องมากที่สุด นอกจากนั้นยังเป็นการสื่อสารสำหรับแพลตฟอร์ม B2B พลเมือง บริษัท และตำรวจเพื่อรวมตัวกันเพื่อระบุแนวโน้มของอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยสาธารณะที่มีเทคโนโลยีสูงและเสนอทิศทางของอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยสาธารณะทั่วโลกที่จัดขึ้นโดยตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาและการก่ออาชญากรรมที่หลากหลายความจำเป็นของระบบความปลอดภัยสาธารณะที่มีเทคโนโลยีสูงเทคนิคการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสำหรับตำรวจกำลังเพิ่มมากขึ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังตระหนักถึงความปลอดภัยสาธารณะที่มีเทคโนโลยีสูงและตำรวจอัจฉริยะโดยการรวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 เช่น AI ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในกองทัพ