TEMCA Forum & Exhibiton 2018

TEMCA Forum & Exhibiton 2018

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 คุณกฤษฎา ปานบำรุง เข้าร่วมงาน TEMCA x EEC ขับเคลื่อนวันนี้ ... สู่อุตสาหกรรมกลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิป โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา 

รายการรักเมืองไทย ตอน TEMCA Forum & Exhibiton 2018

พิธีกร : ดร.วีรชน นรานุต

แขกรับเชิญ : คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และคุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา (ประธานจัดงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATAYA)