การเลือกกล้องวงจรปิดให้เหมาะกับเลนส์ ตอนที่ 2

การเลือกกล้องวงจรปิดให้เหมาะกับเลนส์ ตอนที่ 2

ความยาวโฟกัส (Focal Length) และ มุมมองภาพ (Angle of View)
ความยาวโฟกัสแบ่งได้ 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ:
ความยาวโฟกัสคงที่ (Fixed Focal Length)
- โรงงานผู้ผลิตเลนส์จะเป็นผู้กำหนดค่าความยาวโฟกัสของเลนส์ที่จะผลิตออกมาขาย จะมีค่าแตก ต่างกันไปหลายขนาด เช่น 8.0 ม.ม. (สำหรับ CCD ขนาด 1/3 นิ้ว) 12 ม.ม. (สำหรับ CCD ขนาด 1/2 นิ้ว) 16 ม.ม. (สำหรับ CCD ขนาด 2/3 นิ้ว) เป็นต้น การเลือกใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสคงที่นี้ ควรเลือกใช้ตามความต้องที่จะได้ขนาดของภาพ ความยาวโฟกัสจะมีความสัมพันธ์กับมุมมองภาพ ความยาว โฟกัสที่มีค่าตัวเลขมาก มุมมองภาพจะแคบ ความยาวโฟกัสที่มีค่าตัวเลขน้อย มุมมองภาพจะกว้าง
cctv
ความยาวโฟกัสปรับได้ (Variable Focal Length) ยังแบ่งออกได้ หลายแบบดังนี้
- ปรับขนาดภาพด้วยมือ (Manual Zoom) เลนส์ชนิดนี้ยังแบ่งได้อีกหลายชนิดเช่น ปรับขนาด ภาพและแสงด้วยมือ (Manual Zoom & Manual Iris) ใช้มือ ปรับขนาดภาพ(หมุนวงแหวนขนาดภาพ) และขนาดรูรับแสง (หมุนวงแหวนปรับขนาดม่านแสง) ปรับขนาดภาพด้วยมือแสงอัตโนมัติ (Manual Zoom & Auto-Iris) การใช้งานปรับขนาดภาพด้วยมือ แต่การเปิด-ปิดม่านแสงอัตโนมัติ เลนส์ชนิดนี้ ส่วนมากจะมีค่าในการปรับขนาดภาพไม่มากนัก โดยทั่วไปประมาณ 2 ถึง 3 เท่า เท่านั้น
- ปรับขนาดภาพด้วยมอเตอร์ (Motorized Zoom) เลนส์ชนิดนี้จะมีมอเตอร์อยู่ภายในตัวเลนส์ ทำหน้าที่ขับให้วงแหวนขนาดภาพเปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนค่า ความยาวโฟกัส) ไปตามที่ต้องการ ด้วยตัว ควบคุม เลนส์ชนิดนี้ยังแบ่งได้อีก 2 แบบ คือ เปิด-ปิดม่านแสงด้วยการควบคุม (Manual Iris) เช่น เดียวกันกับการเปลี่ยนขนาดของภาพ จะมีมอเตอร์ทำหน้าที่ เปิด-ปิดม่านแสง หรือจะเรียกว่าควบคุม ด้วยมือก็ได้ และ เปิด-ปิดม่านแสงอัตโนมัติ ( Auto Iris) การทำงานของเลนส์ แบบนี้ได้กล่าวมาแล้ว ข้างต้น
 
cctv
วิธีการเลือกเลนส์มี 5 ขั้น และประหยัดเงิน
 • เลือกประเภทของเลนส์ที่ต้องการ เช่น C OR CS MOUNT
 • ให้ดูคู่มือกล้องว่า เป็น C OR CS
 • ส่วนมากเป็น CS
 • ถ้าเราใช้เลนส์เป็น C MOUNT เราสามารถใช้กล้องที่เป็น CS MOUNT ได้
ขนาดของ CCD Image คืออะไร
 • ถ้าคุณใช้ CCD IMAGE กล้อง 1/3 เราต้องใช้เลนส์ 1/3 ด้วย แต่ถ้าใช้ 1/2 หรือ 2/3 มันจะ ฟิตเกินไป
 • ถ้าคุณใช้ CCD IMAGE กล้อง 1/2 เราต้องใช้เลนส์ 1/2 ด้วย แต่ถ้าใช้ 2/3 มันจะฟิตเกินไป
 • ถ้าคุณใช้ CCD IMAGE กล้อง 2/3 เราต้องใช้เลนส์ 2/3 ด้วย
 • สรุป คุณต้องใช้เลนส์กับกล้องขนาดเหมือนกัน หรือใช้ เลนส์ที่ใหญ่กว่าเท่านั้นไม่เล็กกว่าเลนส์
cctv
ฉันจะเลือกเลนส์ MANUAL IRIS , AUTO IRIS , DC LENS อย่างไร
 • ประหยัดเงินใช้เลนส์แบบ MANUAL IRIS เช่น ในที่ทำงาน หรือที่โกดังเก็บของที่มีแสงคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง
 • DC LENS ปกติเป็นทางเลือกที่ดีกว่า กล้องต้องมี AI LENS ก็ต้องมี AI จะดีกว่า
FOCAL LENGTS LENS คืออะไร
 • ขนาดของเลนส์กล้องวงจรปิดเล็ก จะได้ภาพที่กว้างกว่าเลนส์ที่มี mm สูงกว่าจะได้ภาพกล้องวงจร ปิดแคบกว่า
 • ถ้าคุณใช้ใน OFFICE OR WAREHOUSE ต้องใช้เลนส์กว้างเท่ากับความกว้างที่เราต้องการ ซึ่ง เราควรใช้ขนาด 2.8 หรือ 4 มิล
 • ถ้าต้องการดูพื้นที่ที่จำกัด เช่นประตูทางเข้า ควรใช้เลนส์ 8 มิล หรือ 12 มิล
 • เลนส์ VARIFOCAL LENS ใช้กับพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ใกล้ ไกล
cctv