รู้จักเทคโนโลยี “จดจำใบหน้า”

รู้จักเทคโนโลยี “จดจำใบหน้า”

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้นำเทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition) มาใช้งานในด้านต่างๆ รวมทั้งในด้านระบบการรักษาความปลอดภัย โดยทั่วไประบบรู้จำใบหน้าจะประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนคือ การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) และการรู้จำใบหน้า (Face Recognition)

1. การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) คือกระบวนการค้นหาใบหน้าของบุคคลจากภาพหรือวิดีโอ จากนั้นก็จะทำการประมวลผลภาพใบหน้าที่ได้สำหรับขั้นตอนถัดไปเพื่อให้ภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้ง่ายต่อการจำแนก

 

2. การรู้จำใบหน้า (Face Recognition) คือกระบวนการที่ได้นำภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้และประมวลผลแล้วจากขั้นตอนการตรวจจับใบหน้า มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้าเพื่อระบุว่าใบหน้าที่ตรวจจับได้ตรงกับบุคคลใด ดังนั้นโปรแกรมจดจำใบหน้า คือ ระบบที่ทำการวิเคราะห์ใบหน้าที่ถูกตรวจจับได้ในขณะที่เดินผ่านกล้องนั้นว่าตรงกับใบหน้าของบุคคลใด และทำการเปรียบเทียบกับภาพในฐานข้อมูลที่มี เทคโนโลยีการรู้และจำใบหน้า นอกจากจะนำมาใช้ในด้านรักษาความปลอดภัยแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อีกหลากหลายกรณี เช่น ออฟฟิต ห้างสรรพสินค้า อาคารจอดรถ

อีกทั้งยังสามารถที่จะนำมาใช้งานในด้านการวิเคราะห์การตลาดได้อีกหลายรูปแบบอาทิ

- พฤติกรรมลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน

- จำนวนลูกค้าเข้าร้าน

- ระยะเวลาที่ลูกค้าอยู่ในร้าน

- การใช้เวลาหน้าชั้นวางสินค้า และจับอารมณ์ของลูกค้าเมื่อเดินผ่านชั้นวางสินค้า

- การให้บริการของพนักงาน

เพื่อนำข้อมูล (Big Data) ที่วิเคราะห์ออกมาแล้ว มาออกแบบเป็น Loyalty Program เช่น จัดทำโปรโมชั่น นำเสนอให้กับทางลูกค้า และทำให้สามารถคาดการณ์การสต็อกสินค้าแต่ละประเภท แต่ละแบรนด์ได้ถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น เพื่อทำให้การบริหารจัดการสินค้าภายในร้านมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น