ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

DOWNLOAD ใบสมัครออนไลน์ 

สำหรับผู้สนใจร่วมงานกับเรา รบกวนดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมนำมาในวันนัดสัมภาษณ์งาน

 1. เจ้าหน้าที่ขาย (ด่วน)

     - ปริญญาตรี
     - ชาย/หญิง
     - อายุไม่เกิน 35 ปี
     - ละเอียดรอบคอบ
     - สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

2. เจ้าหน้าที่ Webmaster / Web Graphic (ด่วน)

     - ปริญญาตรี
     - ชาย/หญิง
     - ออกแบบงาน Graphic / ดูแล Website บริษัทในเครือทั้งหมด (3 Website) / ดูแลสื่อ Social Media  ในเครือบริษัททั้งหมด (Facebook,Line@) / ดูแลระบบเอกสาร Document Control 
     - สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
     - มีความรับผิดชอบ ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด