ระบบอินทิกรัส

ระบบอินทิกรัส

  • คุณภาพเสียงดีเยี่ยม
  • เทคโนโลยีดิจิตอลขั้นสูง
  • อินฟราเรดสำหรับรองรับในการย้ายและเคลื่อนที่ของผู้ร่วมประชุม
  • การแปลทันที
  • การเลือกช่องที่ใช้งานง่าย

Integrus is a system for wireless distribution of audio signals via infra-red radiation. It can be used in a simultaneous interpretation system for international conferences where multiple languages are used.

No data available in table