ระบบการลงคะแนนเสียงจากที่นั่ง DICENTIS

ระบบการลงคะแนนเสียงจากที่นั่ง DICENTIS

  • กระบวนการลงคะแนนเสียงที่ใช้งานง่าย
  • ตัวเลือกและผลลัพธ์ในการลงคะแนนเสียงจะสามารถแสดงโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์มัลติมีเดีย DICENTIS และอุปกรณ์การประชุม DICENTIS พร้อมหน้าจอสัมผัส
  • แสดงผลการลงคะแนนเสียงในแผนผังโดยรวมได้
  • นำใบอนุญาตการลงคะแนนเสียงกลับมาใช้กับที่นั่งใหม่ หากที่นั่งเก่าถูกลบไป
  • ปุ่มลงคะแนนเสียงที่ระบุสีทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

The functionality of the DICENTIS Discussion devices can be extended by the use of optional licenses. The Voting at Seat license enables the voting functionality of a DICENTIS Discussion device with touchscreen, Multimedia device or DICENTIS wireless Device Extended. The number of licenses has to correspond with the number of devices that require voting. The license is supplied as an activation code and is enabled in the same way as the other activation codes in the DICENTIS Wireless and DICENTIS Conference System.

ระบบคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวสำหรับรันซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชันการประชุม: Windows server 2008 R2 64 บิต หรือ: Windows server 2012 R2 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores 2.4 GHZ 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB
คอมพิวเตอร์สำหรับรันซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ในระบบคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง: Windows server 2008 R2 64 บิต หรือ: Windows server 2012 R2 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores, 2.4 GHZ 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB
คอมพิวเตอร์สำหรับรันแอปพลิเคชันการประชุมอย่างเดียว: Windows 7 home premium 64 บิต หรือ Windows 8.1 Pro/Windows 10 Pro 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores, 2.4 GHZ 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB หมายเหตุ: Windows 10 เหมาะสำหรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เท่านั้น