LBB 1998/00 Plena Voice Alarm System Remote Kit

LBB 1998/00 Plena Voice Alarm System Remote Kit

  • ชุดในการสร้างรีโมทคอนโทรลของแผงควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียง
  • กับไมโครโฟนฉุกเฉิน (EMG)
  • ไฟแสดงสถานะ EMG และสถานะความผิดปกติ
  • เอาต์พุตควบคุมสถานะ EMG และสถานะความผิดปกติ
  • ตามมาตรฐาน EN 60849

The Plena voice alarm remote control panels allow the system to be controlled remotely from one or two remote locations.

 
แหล่งจ่ายไฟ  
แรงดันไฟฟ้า 24 VDC, -15% / +15%
กระแสไฟปกติ 100 mA
กระแสไฟสูงสุด (จากการทดสอบ) 250 mA
รีเลย์สัมผัสหลัก 30 V, 1 A
รีเลย์สัมผัสฉุกเฉิน 30 V, 1 A
เอาต์พุตไฟจ่าย DC 24 V, 200 mA (สูงสุด)
LED / หลอดไฟ  
กำลังไฟภายนอก 50 V (สูงสุด 200 mA)
กำลังไฟภายใน สูงสุด 5 mA
ชนิด ขั้วต่อแบบเปิดแบบดึงลง
   
ขนาด 134 x 430 x 90 มม. (กว้าง 19 นิ้ว สูง 3U)
น้ำหนัก ประมาณ 3 กก.
การติดตั้ง ติดตั้งโดยลำพัง ตู้ชั้นวาง 19 นิ้ว
สี สีเทาเข้ม
   
อุณหภูมิในการทำงาน -10 ºC ถึง +55 ºC (14 ºF ถึง +131 ºF)
อุณหภูมิในการเก็บรักษา -40 ºC ถึง +70 ºC (-40 ºF ถึง +158 ºF)
ความชื้นสัมพัทธ์ <95%