LBC 34xx/12 Horn Loudspeakers

LBC 34xx/12 Horn Loudspeakers

  • ชุดขับประสิทธิภาพสูง
  • สูงสุด 45 W (กำลังสูงสุด)
  • มุมของช่องเปิดกว้าง
  • คุณภาพเสียงพูดที่ดีเยี่ยม
  • ตั้งค่าเปิดปิดเครื่องได้ง่าย
  • กันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP 65
  • ตัวยึดสำหรับติดตั้งที่ปรับการใช้งานได้
  • สอดคล้องตามข้อกำหนดการติดตั้งสากลและกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

Bosch high-efficiency horn loudspeakers provide excellent speech reproduction and sound distribution for a wide scope of outdoor applications. They are ideal for sports grounds, parks, exhibitions, factories and swimming pools.

No data available in table