ใบอนุญาตซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ระบบ

ใบอนุญาตซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ระบบ

  • การค้นหาอุปกรณ์อัตโนมัติ
  • ควบคุมอุปกรณ์ DICENTIS สูงสุด 750 ชิ้นสำหรับผู้เข้าร่วม
  • โซลูชันเซิร์ฟเวอร์ไคลเอนต์
  • ไม่จำเป็นต้องมีผู้ใช้ในการรันระบบ
  • กำหนดภาพพื้นหลังเองได้เพื่อใช้โลโก้ของลูกค้า
  • การควบคุมไมโครโฟนโดยรวมทางเว็บเบราว์เซอร์

The DICENTIS System Software is used as a platform for controlling the entire DICENTIS Conference System. Basic functions are included; additional functions can be added depending on the required functionality.

   
   
ระบบคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวสำหรับรันซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชันการประชุม: Windows server 2008 R2 64 บิต หรือ: Windows server 2012 R2 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores 2.4 GHZ. 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB
คอมพิวเตอร์สำหรับรันซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ในระบบคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง: Windows server 2008 R2 64 บิต หรือ: Windows server 2012 R2 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores, 2.4 GHZ 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB
คอมพิวเตอร์สำหรับรันแอปพลิเคชันการประชุมอย่างเดียว: Windows 7 home premium 64 บิต หรือ Windows 8.1 Pro/Windows 10 Pro 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores, 2.4 GHZ 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB หมายเหตุ: Windows 10 เหมาะสำหรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เท่านั้น