LBC 1081/00 Microphone Cable

LBC 1081/00 Microphone Cable

  • สายชนิดแกน 2+2 แบบ screened
  • หุ้ม PVC สีดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม.
  • แกนสายที่เพิ่มเข้ามาสองแกนสำหรับรีโมทคอนโทรลและฟังก์ชันลำดับ
  • สำหรับการติดตั้งถาวร
  • แกนตัดขวาง 0.14  มม.2
  • มีบริการเป็นม้วนยาว 100  ม.

No data available in table