LBC 1221/01 Floor Stand

LBC 1221/01 Floor Stand

  • ปรับความยาวได้ตั้งแต่ 850 ถึง 1600 มม. (2.79 ถึง 5.25 ฟุต) ด้วยแคลมป์บิด
  • ขาตั้งสามขาแบบพับได้ (360 มม.; 1.18 ฟุต) เพื่อความมั่นคง
  • เสาที่มีปลายหัวเกลียว Whitworthn 3/8" ตัวผู้

 
ขนาด (ขณะพับ) 850 x 110 มม. (33.46 x 5.25 นิ้ว)
น้ำหนัก 2.4 กก. (6.43 ปอนด์)
สี สีดำด้าน