อุปกรณ์ตรวจจับแบบอะนาล็อก FAP-440

อุปกรณ์ตรวจจับแบบอะนาล็อก FAP-440

  • เกณฑ์ขั้นต่ำของควันสามารถปรับได้และชดเชยได้แบบอัตโนมัติ
  • การกำหนดตำแหน่งของสวิตช์หมุน
  • โหมดการทำงานแบบยืดหยุ่นจะกำหนดโดยแผงควบคุม
  • กลไกการล็อคฐานแบบเลือกได้ช่วยป้องกันการถอดอุปกรณ์ตรวจจับที่ไม่ถูกต้อง
  • เทคโนโลยีมัลติเซนเซอร์ช่วยลดการเตือนที่ผิดพลาด

The FAP‑440 Analog Detectors are open-area smoke detectors of which some models are enhanced with heat or heat and CO sensors. These detectors work with the FPA‑1000 Analog Addressable Fire Panels. Use these detectors with the FAA‑440 bases to provide general life safety and property protection.

   
กำลังไฟจะจ่ายผ่านลูป SLC  
การใช้กระแสไฟ  
สัญญาณเตือน: 5 mA
การเตรียมพร้อมใช้งาน: 0.17 mA
เมื่อส่งสัญญาณสอบถาม: 22 mA ± 20%
แรงดันไฟฟ้า (ขณะทำงาน): 24 VDC ถึง 41 VDC
ค่าความต้านทานสายที่ยอมได้สูงสุด: สูงสุด 50 Ω
   
ประเภทการป้องกัน: IP 42
ความชื้นสัมพัทธ์: < 95% (ไม่มีการควบแน่น)
อุณหภูมิการติดตั้ง: +32°F ถึง +100°F (0°C ถึง +38°C)
อุณหภูมิในการเก็บรักษา  
มีเซนเซอร์คาร์บอนมอนอกไซด์ +14°F ถึง +122°F (-10°C ถึง +50°C)
ไม่มีเซนเซอร์คาร์บอนมอนอกไซด์ -13°F ถึง +176°F (-25 °C ถึง +80°C)
   
ขนาด  
อุปกรณ์ตรวจจับ: 4.4 นิ้ว x 2.0 นิ้ว (11.2 ซม. x 5.1 ซม.)
อุปกรณ์ตรวจจับในฐานขนาด 4 นิ้ว: 5.0 นิ้ว x 2.5 นิ้ว (12.7 ซม. x 6.4 ซม.)
อุปกรณ์ตรวจจับในฐานขนาด 6 นิ้ว: 7.0 นิ้ว x 2.5 นิ้ว (17.8 ซม. x 6.4 ซม.)
วัสดุโครงสร้าง: CYCOLOY/ABS
   
การไหลของอากาศ: สูงสุด 4000 ฟุต/นาที (20 ม./วินาที)
ความไว  
เซนเซอร์ควัน: 1.25%/ฟุต ถึง 3.5%/ฟุต (4.1%/ม. ถึง 11.48%/ม.)
เซนเซอร์ความร้อน: +135°F (+57°C) + RoR