ชุด Plena All-In-One

ชุด Plena All-In-One

  • โซลูชัน All‑in‑One สำหรับเสียงดนตรีแบ็คกราวนด์และการเรียกตัว
  • ระบบประกาศเสียงแบบหกโซน
  • จูนเนอร์ AM/FM ที่มีการตั้งค่า Preset ได้
  • ตัวเล่น MP3 สำหรับอุปกรณ์ USB และการ์ด SD
  • อุปกรณ์เสริม ไมโครโฟนประกาศและแผงติดผนังที่สามารถรับแหล่งเสียงที่ตัวและควบคุมระยะไกลได้

The Plena All‑in‑One System is a six‑zone 240 W background music and paging system, which consists of the Plena All‑in‑One Unit, an optional remote Wall Panel, and one or more Call Stations. It is a costeffective public address system for small to mediumsized venues that require an easy‑to‑use out‑of‑the‑box solution.

   
แหล่งจ่ายไฟเมน  
แรงดันไฟฟ้า 115/230 Vac +/- 15%, 50/60 Hz
ขนาดของฟิวส์ 6.3 A (230 Vac) 10 A (115 Vac)
ปริมาณการใช้พลังงาน สูงสุด 720 W
ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความถี่ตอบสนอง สัญญาณเข้าไมโครโฟน: 100 Hz – 15 kHz +1/-3dBสัญญาณเข้าไลน์: 50 Hz – 20 kHz +1/-3dB (+1/‑3 dB @ สัญญาณออกพิกัดอ้างอิง ‑10 dB)
ความเพี้ยน <1% ที่ กำลัง สัญญาณออก ที่กำหนด, 1 kHz
การควบคุมเสียงทุ้ม +/- 8 dB @ 100 Hz
การควบคุมเสียงแหลม +/- 8 dB @ 10 kHz
อุปกรณ์ระยะไกล 2 ช่อง
สัญญาณเข้า ไมโครโฟนประกาศ RJ45 สำหรับ PLN‑6CS
สัญญาณขาเข้าแผงควบคุมสำหรับติดบนผนัง RJ45 สำหรับ PLN‑4S6Z
สัญญาณเข้าไมโครโฟน/ไลน์ 6x
สัญญาณเข้า 1 (หน้าสัมผัส กดเพื่อพูด สำหรับลำดับความสำคัญ/ความชัดเจน) RJ45 สำหรับ PLE‑1CS หรือ PLE‑1SCSXLR 3‑ขา, balanced, Phantom
สัญญาณเข้า 2-6 (พร้อมด้วยตัวตรวจจับสัญญาณสำหรับลำดับความสำคัญ/ความชัดเจน) XLR 3‑ขา , balanced, Phantom
ความไว 1.5 mV (ไมโครโฟน); 200 mV (ไลน์)
อิมพิแดนส์ >600 โอห์ม (ไมโครโฟน); >10 กิโลโอห์ม (ไลน์)
S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด) >65 dBA (ไมโครโฟน); >70 dBA (ไลน์)
CMRR (ไมโครโฟน) >40 dB (50 Hz ถึง 20 kHz)
เสียงช่วงบน >25 dB
แหล่งจ่ายไฟ Phantom 18 V – ไม่มีโหลด
ตัวตรวจจับระดับ (VOX) ที่สัญญาณเข้า 1-6 ระยะเวลาที่จะทำงานเมื่อถึงขีดจำกัดที่กำหนด 150 มิลลิวินาที; เวลาที่ใช้ในการคลายบีบอัด 3 วินาที
แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่  
แรงดันไฟฟ้า 24 Vdc (22 Vdc – 28 Vdc)
กระแสไฟฟ้า 12 A
อินพุตเสียงดนตรี 3x
ขั้วต่อ Cinch, สเตอริโอแปลงเป็นโมโน
ความไว 500 mV (อินพุต 1/2) และ 300 mV (อินพุต 3)
อิมพิแดนส์ 10 kohm
S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด) > 65 dBA
S/N (คงที่ที่ระดับความดังต่ำสุด/ปิดเสียง) > 75 dBA
เสียงช่วงบน >20 dB
ฉุกเฉิน / โทรศัพท์ 1 ตัว
ขั้วต่อ ขั้วสกรูเสียบแบบยุโรป 7‑ขา
ความไวของสัญญาณไลน์ขาเข้า 100 mV
ความไวของสัญญาณขาเข้า 100V 100 โวลต์
อิมพีแดนซ์ของสัญญาณไลน์ขาเข้า 600 โอห์ม
S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด) > 70 dBA
ตัวตรวจจับระดับ (VOX) ค่าขีดจำกัด 50 mV; ระยะเวลาที่จะทำงานเมื่อถึงขีดจำกัดที่กำหนด 150 มิลลิวินาที; เวลาที่ใช้ในการคลายบีบอัด 3 วินาที
ตัวแทรก 1 ตัว
ขั้วต่อ Cinch
ระดับที่กำหนด 1 V
อิมพิแดนส์ >10 kohm
จูนเนอร์ FM
ความเพี้ยน <1 %
ค่าความเพี้ยนเชิงฮาร์มอนิกโดยรวม (1 kHz) < 0.8 %
เรนจ์ของ FM 87.5 - 108 MHz
ความถี่ตอบสนอง 60 Hz - 12 kHz
การกำจัดสัญญาณระดับกลาง ≥ 70 dB
Image rejection ≥ 50 dB
อัตรา S/N ≥ 50 dB
ความถี่กลาง 10.7 MHz
ระดับความไวสัญญาณขาเข้า 8 μV
ความไวการจูนอัตโนมัติ ≤ 50 μV
อินพุตเสาอากาศ 75 โอห์ม (โคแอ็กเชียล)
จูนเนอร์ AM  
เรนจ์ของ AM 530 - 1602 kHz
ระดับความไวของสัญญาณขาเข้า 30 μV
เครื่องเล่นเสียงระบบดิจิตอล 1 ตัว
ความถี่ตอบสนอง 20 Hz ถึง 20 kHz
อัตรา S/N > 70 dBA
ค่าความเพี้ยนเชิงฮาร์มอนิกโดยรวม (1 kHz) <1 %
รูปแบบที่รองรับ MP3, 32 - 320 kbps
สัญญาณขาออก หลัก/เสียงดนตรี 1 ตัว
ขั้วต่อ XLR 3 ขา แบบ balanced
ระดับที่กำหนด 1 V
อิมพิแดนส์ <600 โอห์ม
สัญญาณลำโพงขาออก 100 V  
ขั้วต่อ Screw, floating
กำลังไฟทั้งหมด 240 W
Direct output 100/70 V, 8 โอห์ม
สัญญาณขาออกโซน 1-6 100/70/50/35/25/17 V
   
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) 133 x 430 x 365 มม. มีขาตั้ง(กว้าง 19 นิ้ว, สูง 3 U)
น้ำหนัก ประมาณ 18 กก.
การติดตั้ง ติดตั้งโดยลำพัง ตู้ชั้นวาง 19 นิ้ว
สี สีเทาเข้ม
   
อุณหภูมิในการทำงาน -10 ºC ถึง +45 ºC (14 ºF ถึง +113 ºF)
อุณหภูมิในการเก็บรักษา -40 ºC ถึง +70 ºC (-40 ºF ถึง +158 ºF)
ความชื้นสัมพัทธ์ <95% (ไม่มีการควบแน่น)
   
เสียงรบกวนอะคูสติก < 45 dB SPL, วัดที่ 1 เมตรเหนือชุด
MTBF 1,200,000 ชั่วโมงที่ 25°C