การใช้ DICENTIS แบบเป็นคู่จากที่นั่ง

การใช้ DICENTIS แบบเป็นคู่จากที่นั่ง

  • รองรับฟังก์ชันการใช้งานแบบเป็นคู่ในอุปกรณ์ไร้สาย DICENTIS และอุปกรณ์การประชุม DICENTIS
  • ทำให้ชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงได้อย่างถูกต้องเมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์ DICENTIS โดยผู้เข้าร่วมประชุมสองคน

The functionality of the DICENTIS Discussion device, Discussion device with language selector, Discussion device with voting and DICENTIS Wireless Device can be extended by the use of licenses. The DICENTIS Dual Use at Seat license allows two participants to use the same device and still have their names correctly displayed in the speakers list or with the camera image. It even allows one participant to speak while the other participant is in the waiting-to-speak list. The DICENTIS Dual Use at Seat license can be extended with identification and/or voting to make the DICENTIS Discussion device with touchscreen and the DICENTIS Wireless Extended Device even more versatile. The license is supplied as an activation code and is enabled in the same way as the other activation codes in the DICENTIS System.

ระบบคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวสำหรับรันซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชันการประชุม: Windows server 2008 R2 64 บิต หรือ: Windows server 2012 R2 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores 2.4 GHZ 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB
คอมพิวเตอร์สำหรับรันซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ในระบบคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง: Windows server 2008 R2 64 บิต หรือ: Windows server 2012 R2 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores, 2.4 GHZ 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB
คอมพิวเตอร์สำหรับรันแอปพลิเคชันการประชุมอย่างเดียว: Windows 7 home premium 64 บิต หรือ Windows 8.1 Pro/Windows 10 Pro 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores, 2.4 GHZ 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB หมายเหตุ: Windows 10 เหมาะสำหรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เท่านั้น