เราเตอร์ PVA-4R24 PAVIRO

เราเตอร์ PVA-4R24 PAVIRO

  • Routing up to 24 zones from 2-500 Watt
  • Low power consumption in standby mode
  • Extreme flexibility
  • Excellent sound quality > 103 dB s/n ratio

The PVA-4R24 24 Zone Router is a zone extension for the PAVIRO system. The PVA-4R24 adds 24 zones, 20 GPIs, 24 GPOs and 2 control relays to the system and is controlled and supervised via the CAN bus by the PVA-4CR12 (Controller). Up to 20 external routers can be connected to one controller.

เราเตอร์ 24 โซน PMX-4R24 เราเตอร์ PROMATRIX 6000 ประกอบด้วยการกำหนดเส้นทางและการตรวจสอบ
อินพุตสัญญาณเสียง (100 V) AMP IN: พอร์ตแบบ 6 ขา 4 พอร์ต
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 120 Veff
กระแสไฟฟ้าสูงสุด 7.2 A
กำลังไฟสูงสุด 500 W
เอาต์พุตสัญญาณเสียง (100 V) SPEAKER OUT: พอร์ตแบบ 12 ขา 4 พอร์ต
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 120 Veff
กระแสไฟฟ้าสูงสุด 7.2 A
กำลังไฟสูงสุด 500 W
CONTROL IN พอร์ตแบบ 10 ขา 4 พอร์ต
อินพุตควบคุม อินพุตที่มีการตรวจสอบ 10 ช่อง (0–24 V, Uสูงสุด = 32 V) อินพุตแบบแยก 10 ช่อง (ต่ำ: U ≤ 5 V DC; สูง: U ≥ 10 V DC, Uสูงสุด = 32 V)
CONTROL OUT พอร์ตแบบ 10 ขา 4 พอร์ต
เอาต์พุตควบคุม เอาต์พุตกำลังต่ำ 24 ช่อง (ขั้วต่อแบบเปิด, Uสูงสุด = 32 V, Iสูงสุด = 40 mA)
รีเลย์ควบคุม 2 (หน้าสัมผัสรีเลย์ NO/NC, Uสูงสุด = 32 V, Iสูงสุด= 1 A)
อินเตอร์เฟส
พอร์ต CAN BUS 2 ✕ RJ-45, 10 ถึง 500 kbit/วินาที (สำหรับการเชื่อมต่อตัวควบคุม เราเตอร์ และเครื่องขยายเสียง)
กำลังไฟ DC 21–32 V DC
ปริมาณการใช้พลังงาน 5–60W
กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสูงสุด สแตนด์บาย < 250 mA ว่าง/การประกาศ/แจ้งเตือน < 800 mA
อุณหภูมิในการทำงาน -5 °C ถึง 45 °C
สภาพแวดล้อมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า E1, E2, E3
ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ความกว้าง ✕ ความสูง ✕ ความลึก) 19”, 2 HU, 483 ✕ 88.2 ✕ 375 มม.
น้ำหนักสุทธิ 8.2 กก.
น้ำหนักในการขนส่ง 9.7 กก.