ไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST PAVIRO

ไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST PAVIRO

  • Announcement LED indication on microphone cap
  • 15 free programmable function keys
  • Integrated numeric keypad
  • Soft touch selection buttons

The PVA-15CST is a call station for the PAVIRO system. As standard, the call station has a gooseneck microphone with pop shield and permanent monitoring, a total of 20 buttons, an illuminated LC display, and an integrated loudspeaker.

พอร์ต CAN BUS 10, 20 หรือ 62.5 kbit/วินาที, 1 ✕ RJ-45, ความยาวสูงสุด 1,000 ม.
ระดับอินพุตไมโครโฟนสูงสุด -21 dBu
ระดับอินพุตสายสูงสุด +4 dBu
ระดับเอาต์พุต NF สูงสุด +12 dBu
ปุ่มต่างๆ ตั้งโปรแกรมล่วงหน้า 5 ปุ่ม, ปุ่มตั้งโซน/ฟังก์ชัน 15 ปุ่ม
สี RAL 9017 (สีดำ Traffic)
ไฟสัญญาณ เปิด/ปิด (สีเขียว), ความผิดปกติ (สีเหลือง), สัญญาณเตือน (สีแดง) ไฟ LED สีเขียวหรือสีเหลืองในปุ่มเมนูตั้งโปรแกรมล่วงหน้า ไฟ LED สีเขียวและสีแดงในปุ่มโซน/ฟังก์ชันที่ตั้งโปรแกรมได้
จอ LC จอ LC แบบมีไฟส่องหลัง (122 ✕ 32 พิกเซล)
พอร์ต พอร์ต CST BUS 1 ช่อง (ควบคุมข้อมูล + เสียง + แหล่งจ่ายไฟ, RJ-45) แหล่งสัญญาณเสียง 1 ช่อง (ระดับสาย, แจ็คโทรศัพท์) พอร์ตไมโครโฟน 1 ช่อง (แจ็คโทรศัพท์) พอร์ต EXT OUT 1 ช่อง (ไมโครโฟนประกาศเสริม, RJ-12)
อินพุตกำลังไฟ DC 15–58 V
กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสูงสูด (ไม่รวมไมโครโฟนประกาศเสริม) สแตนด์บาย/ว่าง/การประกาศ/การแจ้งเตือน: 24 V / 80 mA / 1.92 W
กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสูงสุด (รวมไมโครโฟนประกาศเสริม 5 เครื่อง) สแตนด์บาย/ว่าง/การประกาศ/การแจ้งเตือน: 24 V / 190 mA / 4.56 W
อุณหภูมิในการทำงาน -5 °C ถึง 45 °C
สภาพแวดล้อมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า E1, E2, E3
ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ความกว้าง ✕ ความสูง ✕ ความลึก) 200 ✕ 166 ✕ 66 มม. (ไม่รวมไมโครโฟน)
น้ำหนักสุทธิ 0.6 กก.
น้ำหนักในการขนส่ง 1.1 กก.