เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี Honeywell

เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี Honeywell

โค้งสุดท้ายกับการเดินทางสุดพิเศษ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี Honeywell เพียงสะสมยอดซื้อสินค้า Honeywell กับ CCTV (Thailand) วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2018