ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

  • - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ. 2559 DOWNLOAD
  • - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้อง ปี 2560 DOWNLOAD
  • - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปี 2560 DOWNLOAD
  • - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 DOWNLOAD

 

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นญานครุภัณ์คอมพิวเตอร์

  • - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 DOWNLOAD
  • - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 DOWNLOAD