โซลูชั่นเดียวสำหรับร้านค้าจำนวนมากมาย

โซลูชั่นเดียวสำหรับร้านค้าจำนวนมากมาย

IKEA MAR ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่โปรตุเกสได้เลือกให้ Bosch เป็นผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยของห้างแห่งนี้ด้วยระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อราคา ในทุกๆวันจะมีผู้เข้าเดินศูนย์การค้าเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้รักษาความปลอดภัยเพราะไม่เพียงจุดตรวจคนเข้า-ออกเท่านั้นที่สำคัญแต่จะต้องมีการกระจายการรักษาความปลอดภัยให้ทั่วถึงให้ทุกจุดอีกด้วย