มาดูกันว่าเราจะช่วยระงับเหตุการณ์ ให้ได้เร็วที่สุดได้อย่างไร

มาดูกันว่าเราจะช่วยระงับเหตุการณ์ ให้ได้เร็วที่สุดได้อย่างไร

AVIOTEC เทคโนโลยีในการตรวจจับกลุ่มควัน และเพลิงไฟ โดยการพัฒนาการทำงานของกล้องวงจรปิดให้สามารถตรวจจับ และแยกแยะลักษณะควัน หรือเพลิงไฟได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำกว่าอุปกรณ์ตรวจจับแบบธรรมดา และยังมีปฏิกิริยากับแสงสะท้อนต่างๆที่ไม่ใช่ลักษณะของกลุ่มควัน หรือเพลิงไฟในเวลาเดียวกัน กล้องจึงสามารถตรวจจับและประมวลผลอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที